Ceník na sezónu 2023

PRONÁJEM KURTU ZA VODOU

členové SC zdarma
nečlenové SC 200 Kč/hodina
   

Ve smíšené skupině člen – nečlen se platba dělí poměrnou metodou podle počtu hráčů, člen má kurt zdarma, nečlenové se dělí o doplatek.

 

Objednávky pronájmu kurtů na tel.:
736 503 511 nebo 602 216 747

Informace o tenisové škole u trenérů na tel.:
603 587 681 (Luboš Michl) nebo 602 736 503 511 (Michal Mottl)

 

Tenisová škola mládeže

  zima léto
individuál dle ceny haly 410/480
1 hráč ve dvojici dle ceny haly 290
1 hráč ve trojici dle ceny haly 215
1 hráč ve čtveřici dle ceny haly 175

K lekcím v letní sezoně se dopočítává režijní cena kurtu 100 Kč/hod., která je rozdělena mezi hráče dle jejich počtu.

 

Tréninkové slevy pro mládež

systém slev na letní část sezony 2023 je nyní v přípravě

 

Tenisová škola dospělých

Hráč nad 18 let uhradí půlroční zápisné do kurzu 600 Kč na zimní/letní sezonu a může se pak zúčastňovat tréninků a organizovaného hraní. Tento statut ale neumožňuje bezplatné hraní v létě a zlevněné v hale, které mohou celoročně využívat členové s uhrazeným standardním členským příspěvkem.
Odpolední lekce dospělých jsou možné jen v případě, že hodiny nejsou obsazeny mládeží.

  zima dopoledne (7-13) zima odpoledne (od 19) léto dopoledne (7-13) léto odpoledne (od 13)
individuál dle ceny haly + zápisné dle ceny haly + zápisné 520 + zápisné 560 + zápisné
1 hráč ve dvojici dle ceny haly + zápisné dle ceny haly + zápisné 290 + zápisné 310 + zápisné
1 hráč ve trojici dle ceny haly + zápisné dle ceny haly + zápisné 220 + zápisné 240 + zápisné

 

Tenis a pohybové hry pro předškoláky

3.200 Kč/pololetí

Určeno předškolním dětem 4-6 let se zaměřením na rozvíjení obecných pohybových předpokladů a postupné seznamování s tenisovou raketou. Po absolvování kroužku se děti mohou rozhodnout, zda se chtějí věnovat plné výuce tenisu (projekt Tenisová škola), nebo jiných sportů (projekt Škola sportů). Lekce běží od září do konce června s možností výběru v těchto lokalitách a časech:

pondělí Liteň (16:00-17:00)
středa Řevnice (16:00-17:00)
čtvrtek Hlásná Třebaň (15:30-16:30 a 16:30-17:30)
pátek Řevnice (13:00-14:00)

V zimní části sezony u pátečních lekcí můžou trenéři zajistit vyzvednutí dětí z MŠ (týká se řevnické státní školky a Bambinária).

 

Škola sportů

2.400 Kč/pololetí

Určeno dětem ve věku (6-12 let). Lekce jsou zaměřeny na základy míčových i jiných sportů (florbal, atletika, gymnastika, basketbal, volejbal, fotbal, švihadla…) a zlepšení pohybové koordinace, rychlosti i ohebnosti. Lekce běží od září do června s možností výběru těchto termínů: děti 6-8 let v úterý 16:00-17:00, děti 9-12 let v úterý 17:00-18:00.

 

Další specializované programy

Sportclub organizuje i další programy (např. kondiční a kompenzační cvičení), jejich ceník je určován podle časového rozsahu a počtu účastníků.

 

Pravidla pro trenéry

Na dvorcích Sportclubu má právo provozovat trenérskou činnost pouze člen oficiálního trenérského týmu Sportclubu, a to pouze podle pravidel a platného ceníku klubu. Toto se vztahuje i na jakákoli jiná sportoviště, kde má Sportclub dohodnuty zvýhodněné podmínky ať už z titulu členství ve Sportclubu, či na jiném základě.