Pravidla

ODDÍLOVÉHO ŽEBŘÍČKU SPORTCLUBU ŘEVNICE

Preambule
Oddílový žebříček zakládáme, abychom umožnili všem zájemcům nejen z našeho oddílu intenzivní sportovní vyžití, širokou možnost sparingů, potkávání hráčů různého věku a v neposlední řadě poskytli též vodítko pro nominování hráčů do družstev v oficiálních soutěžích Českého tenisového svazu (ČTS).

I. Účastníci
V oddílovém žebříčku Sportclubu Řevnice o.s. mohou startovat všichni členové, kteří jsou schopni zvládnout utkání na celém dvorci (nikoliv na dvorci pro minitenis). Členové Sportclubu, kteří jsou u ČTS oficiálně evidováni, mají účast povinnou. Účastnit se dále mohou i nečlenové Sportclubu, ti mají ale povinnost uhradit vždy příslušnou částku za pronájem dvorce.

II. Kategorie
Hráči a hráčky startují ve třech základních kategoriích. Věk je v nich brán podle ročníku narození tak, jak praktikuje ve svých soutěžích ČTS – například hráč narozený v roce 2000 je v sezoně 2016 (říjen 2015 – září 2016) brán jako šestnáctiletý, od října 2016 do září 2017 pak jako sedmnáctiletý.

1) muži nad 14 let
2) ženy nad 14 let
3) žactvo do 14 let včetně – hrají chlapci i dívky společně

Čtyři nejlepší chlapci a dvě nejlepší děvčata z kategorie žactvo jsou automaticky zařazeni do vyšší věkové kategorie, a to na poslední místa podle svého vzájemného pořadí. Tuto možnost neztrácejí ani případným poklesem na žebříčku kategorie žactvo, ve kterém nadále zůstávají též! Hrají tedy nezávisle na sobě ve dvou kategoriích. Ve vyšší kategorii mají tito hráči právo jedné libovolné výzvy, poté již smí standardně vyzývat pouze hráče o tři místa výše (článek IV.)
Oddílový výbor má právo každoročně vyhlásit doplňkové kategorie – výsledky v těchto mimořádných kategoriích se odvozují z kategorií základních.

III. Vstupní žebříček, doplňování nových hráčů
Pro každou ze tří hlavních kategorií vytvoří na startu úvodní sezony (2014) trenérská rada vstupní žebříček. Tento bude dále upravován podle výsledků vyzývacích zápasů jednotlivých účastníků. Po vytvoření vstupního žebříčku se mohou další hráči průběžně přihlašovat, budou vždy zařazeni na poslední místo příslušné kategorie. Mají právo dvou libovolných výzev dle článku IV.

IV. Vyzývání
Po uveřejnění vstupního žebříčku má každý hráč právo dvou výzev libovolného hráče nad sebou. Vyhraje-li vyzyvatel, zaujme místo vyzvaného, ostatní se posunou o jedno místo dolů. Poté již smí každý hráč vyzvat maximálně hráče o tři místa nad sebou.
Vyzvání se technicky provede tak, že vyzyvatel e-mailem oznámí řediteli žebříčku, koho vyzývá. Ředitel obratem uvědomí vyzvaného i vyzyvatele. Vyzvaný je povinen nastoupit k utkání nejpozději do 10 dní od data vyzvání, během července a srpna pak do 20 dní, v opačném případě je brán jako poražený. Za čas výzvy je považován čas e-mailového potvrzení výzvy ředitelem oběma dotčeným hráčům.
Ředitelem žebříčku byl výborem Sportclubu určen Michal Mottl (telefon: 736 503 511, e-mail: michal.mottl@seznam.cz)
Pro žebříčková utkání jsou určeny výhradně dvorce Sportclubu v Řevnicích v areálu „Za vodou“ u fotbalového hřiště, případně dvorce Sportcentra Liďák. Právo volby místa má vyzývající hráč.
Vyzyvatel je povinen dodat k utkání tři míče adekvátní kvality. Vyzývá-li hráč ve věku do devíti let včetně (dle článku II.) stejně starého hráče, hraje se utkání pouze na jeden set, za stavu 6:6 se hraje tie-break. Ve všech jiných případech se utkání hraje na dva celé (!) vítězné sety. Je-li utkání rozehráno a nedokončeno (déšť, tma apod.), je pro jeho dohrávku stanovena lhůta pěti dní.
Není-li kdokoli z hráčů dlouhodobě způsobilý ke hře (zdravotní důvody, nepřítomnost), nebude jeho pozice brána v potaz (pravidlo o vyzývání maximálně tří hráčů výše umístěných) – bude na žebříčku dále figurovat, nemůže ale být vyzván. Tito hráči budou v žebříčku zřetelně označeni.
Po odehrání žebříčkového zápasu má vyzvaný právo ve lhůtě dvou dnů sám vyzvat kohokoli dle tohoto článku, aniž by musel přijmout další výzvu. Nevyužije-li této možnosti, je ho možno standardně vyzvat.

V. Pasivita a její trestání
Každý hráč je povinen odehrát alespoň jedno utkání za kalendářní měsíc ať v pozici vyzyvatele nebo vyzvaného. Pokud toto pravidlo nedodrží, posouvá se na žebříčku o pět míst níže.

VI. Zveřejnění žebříčku
Žebříček bude prezentován veřejně na internetové adrese www.sportclubrevnice.cz. Tamtéž bude k dispozici i kniha výzev a odehraných zápasů. O jiné další formě prezentace rozhoduje výbor Sportclubu Řevnice o.s. Aktualizován bude dle možností správce webu průběžně, bude tudíž vždy odrážet pořádí hráčů v daném okamžiku.
Výbor oddílu má právo vyhlašovat soutěže dlouhodobějšího charakteru odvozených od žebříčku.

VII. Jednorázové akce
Výbor oddílu může vyhlašovat jednorázové akce (turnaje pod.), v jejichž rámci mohou být zápasy brány jako žebříčkové. Přesná pravidla vždy výbor oznámí při vyhlášení takovéto akce.

VIII. Poplatky
Za účast v žebříčku a jeho správu uhradí každý účastník bez rozdílu věku 100 Kč za každou sezonu. Způsob úhrady vyhlašuje každoročně výbor. Do odvolání je vybíráním poplatků pověřen ředitel žebříčku Michal Mottl (telefon: 736 503 511, e-mail: michal.mottl@seznam.cz.