Z kroniky

Řevnický tenis má bohatou, více než stoletou historii. Stále živou minulostí zůstává Martina Navrátilová. Nejslavnější tenistka všech dob vyrůstala na místních kurtech, ze Řevnic se vydala do světa a devětkrát dobyla Wimbledon, čímž nastavila téměř nedostižnou metu pro další generace.

Jestliže minulost je spojena se jménem Navrátilová, budoucnost představuje společnost Řevnická sportovní, která od roku 2008 intenzivně usiluje o výchovu nové tenisové generace v Řevnicích. Za tímto účelem vybudovala moderní sportovní centrum s tolik potřebnou nafukovací halou, díky níž může růst tenistů probíhat celoročně.

První úspěchy už se dostavují. Mezi stovku nejlepších českých tenistů totiž patří Lukáš Jedlička a místní rodák Jan Hůrka. Ten si navíc v srpnu 2008 zahrál slavnou pardubickou juniorku. Něco takového se odchovanci řevnického tenisu podařilo naposledy v roce 1972, kdy ji vyhrála Martina Navrátilová.

Počátek 20. století: Hraje se od roku 1902

Tenisové dvorce LTC Řevnice 1931 (zdroj: Zpravodaj RUCH 7/2001)

Tenisové dvorce LTC Řevnice 1931 (zdroj: Zpravodaj RUCH 7/2001)

Tenis býval zprvu především společenskou událostí. Počátkem minulého století se hrál převážně na soukromých pozemcích zámožných lidí, kteří do dolního Poberouní jezdili na letní vily. Jako třeba do Řevnic rodina ing. Jana Tilleho, ta měla dvorec ve své velké zahradě vedle dnešní lékárny v Komenského ulici. Podle dobové etikety na něj muži nastupovali v dlouhých kalhotách, bílé košili s motýlkem a s placatou čepicí, ženy hrály v dlouhých šatech nebo sukních až ke kotníkům.

Nejstarší zmínka o řevnickém tenisu pochází z roku 1902, kdy byl 14. září uspořádán první oficiální turnaj. Tehdy o něm informoval ilustrovaný časopis Sport a hry a století poté podal svědectví místní časopis Ruch, když přinesl seriál o historii řevnického tenisu.

Místo dvorců prvního turnaje se nepodařilo zjistit. Zato se z dobových zmínek alespoň dozvíme, že finále dvouhry pánů Vítek versus Bechyně skončilo 6:4, 7:5, že dvouhru dam ovládla slečna Bláhová a ve smíšené čtyřhře dominoval pár Čubanová – Bechyně.

O rozvoj závodního tenisu se před první světovou válkou zasloužili velkou měrou studenti. Jelikož jim kvůli provozování sportu hrozilo vyloučení ze školy, raději vystupovali pod pseudonymy. Nejlepší čeští hráči té doby bratři Žemlové si například dali krycí jména Rázný a Jánský. Podobně složité je odkrývání skutečné identity prvních řevnických tenistů.

Jisté je, že k rozvoji řevnického tenisu významně přispěla rodina Tilleova a rovněž Okrašlovací spolek v Řevnicích, když začal od roku 1909 klubový tenis organizačně i finančně podporovat.

Mezi válkami: Do Řevnic přijel Koželuh i Vlasta Burian

Vlasta Burian na kurtech LTC v Řevnicích

Fenomenální Vlasta Burian na tenisových kurtech LTC Řevnice (zdroj: Zpravodaj RUCH 6/2001)

Nositelem tradice řevnického tenisu byl především oddíl LTC Řevnice, založený v roce 1902. Nelze ho však považovat za zcela jediný. Během první republiky se tenis provozoval na mnoha místech v Řevnicích. Existovalo minimálně 24 hřišť, a to buď privátních nebo klubových. Hrálo se na antuce nebo písku. Připomeňme si alespoň pár míst.

Okrašlovací spolek vlastnil dva dvorce na staré Selecké cestě, další nad jezem za vodou. Tam se muselo přívozem, lávka ještě nespojovala oba břehy Berounky. Kurt stál u nádraží vedle hotelu Grand, přímo v místě dnešní prodejny U Noska, na ostrově pod Černou skálou u Letů, u již zmíněné Tilleho vily vedle lékárny, v místě dnešní pískovny za vodou a tak dále. Jediný ze soukromých kurtů, který ovšem přežíval ještě v komunistické éře, byl v Pražské ulici naproti rodnému domu Martiny Navrátilové. Patřil rodině Semanských.

Největší boom nepochybně prožíval klub LTC Řevnice, když roku 1924 začal budovat svůj areál v ulici Legií. Mezi válkami se na jeho kurtech sedmkrát pořádalo mezinárodní mistrovství středních Čech s vynikajícím obsazením. Vyhrát sem jezdil třeba legendární Jan Koželuh, na výborně obsazenou tenisovou exhibici dorazil v roce 1933 i nezapomenutelný komik Vlasta Burian.

Ze Řevnic se postupně stávalo známe tenisové středisko.

50. léta: Místo kurtů byli psi a motorky

Bohatá řevnická tenisová činnost utichla s příchodem druhé světové války. Na mnoha kurtech se přestalo hrát a zarůstaly trávou. Definitivní přítrž všemu udělal komunistický převrat z února 1948. Tenis se stal zavrhovaným sportem z pocitu, že je spojen s buržoazní třídou.

Okamžitě na to doplatily soukromé kurty a rovněž klub LTC, protože byl rozpuštěn. O naprosté devastaci tenisu svědčí fakt, co se dělo s areálem LTC. Kurty si zdarma propůjčil Svazarm, cvičil tam psy, pořádal jízdy na motorkách a přes zimu dělal plochu na bruslení. Mezi lety 1951 až 1958 se tenis v Řevnicích vůbec nehrál. Teprve potom docházelo k postupné renesanci.

Přiblížila se doba nástupu legendární řevnické odchovankyně Martiny Navrátilové.

Zlatá éra: Ve jménu Martiny Navrátilové

Martina Navrátilová - 1. místo přeboru žen v Ostravě 1972 (zdroj: Zpravodaj RUCH 11/2001)

Martina Navrátilová - 1. místo přeboru žen v Ostravě z roku 1972 (zdroj: Zpravodaj RUCH 11/2001)

Nikdo jiný neproslavil Řevnice tak, jako Martina Navrátilová. Díky jejím úspěchům se o třítisícovém městečku kousek od Prahy ví i za oceánem.

Narodila se 18. října 1956 v Praze. Jméno Martina dostala podle krkonošské boudy Martinovka, kde její rodiče tehdy žili. Původně se jmenovala Šubertová. Rodiče se rozvedli a maminka s dcerou od roku 1958 žily v Řevnicích. Tam maminka poznala Miroslava Navrátila, za něhož se v roce 1961 provdala a s dcerou převzaly jeho jméno. Na řevnických dvorcích začala malá Martina hrát pod vedením rodičů.

Protože se rychle zlepšovala, odešla už v 10 letech do Prahy, kde ji vedl Jiří Parma. Vyhrála pardubickou juniorku a v roce 1972, to jí ještě nebylo 16 let, se stala mistryní republiky mezi dospělými.

Aby se kariéra Martiny mohla dál rozvíjet, vystěhovala se v roce 1975 do USA, kde po šesti letech získala americké občanství. Žádná tenistka na světě nedosáhla takových úspěchů. Je devítinásobnou wimbledonskou vítězkou, celkem dobyla 167 turnajových titulů.

Dodnes jezdí do Řevnic, kde je od roku 1994 čestnou občankou a příležitostně si zde zahraje tenis.

Nová generace talentů je tu

Vysoký kredit si řevnický tenis pokoušel držet i nadále. Šlo to se střídavými úspěchy. Absolutní strop představovalo několik titulů krajských přeborníků z mládežnických kategorií a také účast družstva dospělých ve středočeské lize.

Talenti řevnického tenisu

Talenti řevnického tenisu

Prokazatelný vzmach přichází poslední dobou. Především pod vedením trenéra Michala Mottla a zkušené Vlasty Kubátové, která ve své kariéře vychovala například českou reprezentantku Kláru Koukalovou-Zakopalovou, vyrostlo několik nadějí. Například Antonín Štěpánek, jenž se během hostování v týmu Neridé stal mistrem republiky v babytenisu družstev. Úspěchem jistě bylo i třetí místo LTC Řevnice v krajském přeboru přípravek 2007. Základ tohoto talentovaného družstva dnes rozvíjí svůj talent v barvách Řevnické sportovní, kde jsou hráči jako Antonín Štěpánek, Daniela Švédová, Martin Kischer nebo Aneta Kecová začleněni do centra talentované mládeže.

Nově vzniklé sdružení Řevnická sportovní vytváří podmínky pro stálý tenisový růst. Díky němu se poprvé v historii může hrát tenis v Řevnicích celoročně. Iniciovalo též vznik sportovní třídy na místní základní škole, odkud by měli vzejít tenisové naděje. Odborný dohled nad výchovou nové generace má Zdeněk Žofka, známý tenisový expert a spolukomentátor v České televizi.

O budoucnost řevnického tenisu je dobře postaráno a krajské tituly Lukáše Jedličky a Jana Hůrky, kteří v roce 2008 vyhráli zimní respektive letní středočeské přebory, dávají tušit, že se jde správnou cestou.

Text byl zpracován s přispěním seriálu o řevnickém tenisu v časopisu Ruch z roku 2001