Letní liga 2016

Sparingový žebříček pro všechny tenisty v Poberouní od dětí po dospělé

I. HRÁČI

Zúčastnit se může každý zájemce, který je schopen hry a samostatného počítání skóre na celém tenisovém dvorci. Zúčastnit se mohou členové i nečlenové SC, u nečlenů je ale třeba upozornit na hrazení pronájmu dvorců v běžné ceně.
Zúčastnit se mohou i příležitostní hráči, kteří na žebříčku z odstavce IV. nefigurují.

II. MÍSTO KONÁNÍ

Započítávají se pouze zápasy odehrané buď na dvorcích SC „za vodou“ nebo v areálu Řevnické sportovní u Liďáku, kde má SC platnou nájemní smlouvu.

III. TERMÍNY

Hraje se průběžně od 21.3. do 30.9. 2016.

IV. KATEGORIE

– Dospělí + turnajoví hráči žákovského věku. Hrají muži i ženy společně, konečný žebříček však bude sestaven pro obě pohlaví zvlášť.
– Žactvo + rekreační dorost. Hráči ročníků 2006-1998, o zařazení dorostenců a dorostenek (2001-1998) rozhodne ředitel soutěže, chlapci i dívky hrají společně, konečný žebříček však bude sestaven pro obě pohlaví zvlášť.
– Babytenis. Ročníky 2007 a mladší, chlapci a dívky společně, společný bude i konečný žebříček.

V. DOMLOUVÁNÍ ZÁPASŮ

Hráči se mohou domlouvat v rámci své kategorie zcela volně. Dále mohou zápas svým svěřencům určit trenéři, a to jak v tréninkových hodinách zejména k těmto účelům určených, tak mimo ně.

VI. BODOVÝ ZISK

Ředitel soutěže (příp. trenérská rada) vytvoří před začátkem soutěže VSTUPNÍ ŽEBŘÍČEK. V něm budou zahrnuti ti členové, se kterými SC počítá, že se zapojí do oficiálních mistrovských utkání smíšených družstev řízených Středočeským tenisovým svazem. Dále budou součástí tohoto žebříčku všichni další zájemci, musí se ale přihlásit formou e-mailu na adrese michal.mottl@seznam.cz. Všem hráčům bude přidělena bonusová hodnota (dále BH). BH bude klíčová pro určení bodového zisku. Body můžou účastníci sbírat ve dvou disciplínách:
a) dvouhra
Hraje se na celý set (!), vítěz získá počet bodů rovný BH poraženého soupeře, poražený získá 1 bod za odehrané utkání.
b) čtyřhra
Hraje se opět na celý set, oba hráči vítězné dvojice získají počet bodů rovný polovině součtů BH poražené dvojice, zaokrouhluje se na celý bod nahoru. Každý z poražené dvojice získá 1 bod za odehrané utkání.
Body lze získat i na jednorázových akcích (turnajích SC) a to na stejném základě, jak je popsáno v odstavcích a) a b), s tím rozdílem, že budou započítávány i výsledky z případně kratších setů (Např. set na 4 vítězné gamy atp.)

Těmito způsoby získané body hráči sbírají po celou dobu trvání soutěže bez jakýchkoliv omezení.

Do obou výše popsaných disciplín může být zapojen i hráč(ka), který(á) na žebříčku nefiguruje. Tuto skutečnost je ale nutno oznámit opět e-mailem předem řediteli soutěže. Ředitel soutěže přidělí po poradě s trenérskou radou BH tomuto hráči, relevantní je celostátní žebříček ČTS, ale i znalost hráče, ev. jeho turnajové výsledky zjistitelné z IS ČTS.
Podmínkou je odehrání utkání na místě dle odstavce II.

Oznámení o proběhlém utkání provede vždy vítěz na e-mail ředitele soutěže, je povinen poslat stejný e-mail v kopii i ostatním hráčům dané hry.

Svou BH ze vstupního žebříčku si hráči podrží pouze do prvního obnovení žebříčku, nadále bude platit vždy BH získaná na základě uhraných bodů a to tak, že poslední hráč žebříčku bude mít BH 1, předposlední hráč BH 2, atd atd. Žebříček bude na základě získaných bodů obnovován k datům:
30.4.
30.6.
31.8.
30.9. je pak konečným datem celé soutěže.

VII. OCENĚNÍ

SC oznámí, jakým způsobem a kolik hráčů bude oceněných, a to nejpozději do 30.4. 2016, kdy proběhne první aktualizace žebříčku.