Ceník na sezonu 2023/24

Informace o tenisové škole u trenérů na tel.:
731 618 382 (Martin Froňka) nebo 603 587 681 (Luboš Michl)

Tenisová škola – letní sezona

Cena je finální a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady (trenér, kurt, pomůcky, využívání zázemí klubu včetně sprch atd.). Ceník je platný pro členy Sportclubu s uhrazeným členským příspěvkem na příslušné období.  
individuál 510/580
1 hráč ve dvojici 340
1 hráč ve trojici 250
1 hráč ve čtveřici 200
1 hráč v pětici 170

 

Tenisová škola – zimní sezona

Uvedené ceny zahrnují veškeré náklady (trenér, hala, míče a ostatní pomůcky) pondělí – pátek 14-22 pondělí – pátek 7-9, neděle 8-12 sobota celý den pondělí – pátek 9-14, neděle 12-17
individuál 905/835 885/815 875/805 865/795
1 hráč ve dvojici 490 480 475 470
1 hráč ve trojici 390 380 375 375
1 hráč ve čtveřici 315 310 305 305
1 hráč z pětice 270 270 265 265
1 hráč v šestici 250 250 245 245

 

Tenis a pohybové hry pro předškoláky

3.200 Kč/pololetí

Určeno předškolním dětem 4-6 let se zaměřením na rozvíjení obecných pohybových předpokladů a postupné seznamování s tenisovou raketou. Po absolvování kroužku se děti mohou rozhodnout, zda se chtějí věnovat plné výuce tenisu (projekt Tenisová škola), nebo jiných sportů (projekt Škola sportů). Lekce běží od září do konce června s možností výběru v těchto lokalitách a časech:

pondělí Liteň (15:00-16:00, 16:00-17:00 a 17:00-18:00)
středa Řevnice (16:00-17:00)
čtvrtek Hlásná Třebaň (16:30-17:30)
čtvrtek Řevnice (16:30-17:30)
pátek Řevnice (13:00-14:00)

 

Škola sportů

2.800 Kč/pololetí

Určeno dětem ve věku (6-12 let). Kroužek je zaměřen na poznávání jak tradičních sportů (basket, volejbal, fotbal, atletika, gymnastika…), tak netradičních (švihadla, bränball, frisbee, pétanque, slowpitch…). Během roku si děti osvojí celkem 24 rozličných sportů. Přes zimu probíhají lekce v hale, ale připraveny jsou i tři zimní výpravy do terénu (mikulášská vycházka, hon za pokladem a úniková pátrací hra). Program je pestrý a jeho cílem poznávání sportů a zlepšení pohybové zdatnosti dětí. Lekce běží od září do června vždy v úterý 16:00-17:00 (mladší 6-8 let) a 17:00-18:00 (starší 9-12 let).

 

Další specializované programy

Sportclub organizuje i další programy (např. kondiční a kompenzační cvičení), jejich ceník je určován podle časového rozsahu a počtu účastníků.

 

Pravidla pro trenéry

Na dvorcích Sportclubu má právo provozovat trenérskou činnost pouze člen oficiálního trenérského týmu Sportclubu, a to pouze podle pravidel a platného ceníku klubu.