Výbor Sportclubu Řevnice

VEDENÍ SPORTCLUBU

Činnost Sportclubu řídí v souladu se stanovami výbor, volený v tříletých cyklech. Nejvyšším orgánem Sportclubu je valná hromada, svolávaná jednou ročně. Valnou hromadu tvoří přímí kluboví členové, tj. osoby s uhrazeným zakladatelským členským příspěvkem v minimální výši 100.000 Kč na rozvoj klubu. Těmto členům je vydán podle výše vkladu příslušný počet evidovaných certifikátů. Na valné hromadě pak certifikáty odpovídají počtu hlasů jejich držitelů. Ostatní mají statut oddílového členství a udržují si ho každoročním hrazením členských příspěvků. Oddíloví členové mají hlasovací právo na úrovni oddílového rozhodování, nikoliv na valné hromadě.

Výbor SPORTCLUBU

  • Jan Švéd – předseda
  • Daniel Havlík – místopředseda
  • Pavlína Froňková – jednatelka
  • Pavel Schier
  • Martin Froňka