Historie

VZNIK KLUBU

Sportclub Řevnice vznikl jako občanské sdružení dne 5. června 2009, v současnosti má statut spolku. Jeho prvním předsedou byl Doc. Ing. Bohumil Kubát CSc., přední vysokoškolský pedagog se specializací na dopravní stavby a též bývalý člen předsednictva Československé basketbalové federace.

Cílem Sportclubu byla od začátku výchova tenisové mládeže na závodní i rekreační úrovni a též celkový pohybový rozvoj dětí.

SOUČASNOST

Momentálně má Sportclub 142 členů, z toho 112 ve věku do 18 let. Ke své činnosti můžou celoročně využívat Sportcentrum Liďák s veškerým potřebným zázemím, k němuž patří tři kurty s umělou antukou značky Classic Clay (v zimě kryté nafukovací halou) a sportovní sál. Do letní nabídky patří možnost sportování v areálu Za vodou. Tam Sportclub vybudoval v roce 2013 dva antukové kurty z dotačních prostředků MŠMT na rozvoj mládeže. Využívá je pro tenisovou přípravu nové nastupující generace.

Sportclub neustále rozvíjí spolupráci se sousední základní školou i všemi třemi řevnickými mateřinkami (státní, Bambinárium a Pikolín). Připravuje pro ně pohybové hry, letní tenisové kempy, turnaje během celého roku a podobně.

Do sportovních programů jsou úspěšně zapojovány též děti z okolních obcí (Lety, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň apod.).