Historie

VZNIK KLUBU

Sportclub Řevnice vznikl jako občanské sdružení dne 5. června 2009, v současnosti má statut spolku. Jeho prvním předsedou byl Doc. Ing. Bohumil Kubát CSc., přední vysokoškolský pedagog se specializací na dopravní stavby a též bývalý člen předsednictva Československé basketbalové federace.

Cílem Sportclubu byla od začátku výchova tenisové mládeže na závodní i rekreační úrovni a též celkový pohybový rozvoj dětí, který je od roku roku 2019 realizován v rámci projektu Škola sportů.

SOUČASNOST

K 1. lednu 2023 měl Sportclub 220 členů, z toho 174 ve věku do 18 let. Ke své činnosti využívá celoročně vlastní sportovní areál Za vodou (Růžová 1256, Řevnice) se třemi antukovými kurty, odrazovou stěnou, asfaltovým hřištěm a nově vybudovanou přetlakovou halou. Jako zázemí slouží klubovna se sociálním zázemím. Výstavba sportoviště probíhala v letech 2013 a 2019 ze státních dotací, vlastních zdrojů Sportclubu a vkladů jeho členů.  V roce 2023 vše doplnila nafukovací hala nad dvěma kurty pro zimní část sezony. Do budoucna klub ještě plánuje výstavbu dvoukurtové tréninkové haly s pevným povrchem, na kterou již existuje projekt i stavební povolení.

Sportclub neustále rozvíjí spolupráci s místní základní školou i všemi řevnickými mateřinkami (státní, Bambinárium, Na Dvorečku a Sokolík). Připravuje pro ně pohybové hry, letní tenisové kempy, turnaje a další akce.

Do sportovních programů jsou úspěšně zapojovány též děti z okolních obcí (Lety apod.). V roce 2022 Sportclub rozšířil své působení i mimo Řevnice, založil pobočky přípravek pro předškoláky v Litni a Hlásné Třebani.